Serbian Bulgarian Croatian English German Italian Slovak


Предговор


Ова Правила игре ступају на снагу 2002. године.
Ради поједностављења, ова књига користи мушки род у ријечима које се односе на играче и играчице, службене особе, суце и друге особе.
Међутим, правила се једнако примјењују на судионике женског и мушког спола, осим Правила 3 (величина лопте).
Према филозофији рукомета на пијеску (привлачност игре – двије екипе дају све од себе с истим бројем играча), играчи као појединци морају бити кажњени умјесто екипе у случају почињене грешке или неспортског понашања.
Филозофија рукомета на пијеску заснива се на начелима фер игре – свака се одлука мора донијети у складу с овим начелима

Правило 1 ИГРАЛИШТЕ

1:1 Игралиште (слика 1.) је правокутник дужине 27 м и ширине 12 м; састоји се од поља за игру и два вратарева простора. Површина игралишта се састоји од слоја пијеска минималне дубине 40 цм. Квалитета површине игралишта не смије се мијењати у корист једне момчади. Око игралишта постоји сигурносна зона широка око 3 м.
1:2 Поља за игру су 15 м дугачка и 12 метара широка. Граничне црте означене су еластичном траком или ужетом у боји, максималне ширине од 8 цм.
1:3 Све црте игралишта чине саставни дио поља које затварају. Дуже стране игралишта се зову уздужне линије, а краће линије врата (између вратница) и попречне линије (са сваке стране врата).
Врата
1: 4 Врата се налазе на средини попречних линија. Унутарња висина врата је 2 м, а ширина 3 м (слике 2а и 2б). Врата морају бити причвршћена у пијеску. Темељи морају бити заштићени ради сигурности играча. Вратнице су повезане пречком; стражњи бридови вратница морају покривати вањски дио попречне линије. Вратнице и пречка морају бити квадратног пресјека од 8 цм. На три стране видљиве с игралишта морају бити обојене са двије боје које се јасно разликују од позадине. Врата морају бити опремљена мрежом тако овјешеном да се убачена лопта не може одбити.
Вратарев простор
1:5 Испред сваких врата налази се вратарев простор (Правило 6). Вратарев простор омеђен је линијом вратаревог простора, која се оцртава на слиједећи начин: трака или уже се веже паралелно с попречном линијом, на удаљености од 6 м од ње.
Записнички стол
1:6 Записнички стол има мјеста за 3 до 4 особе и налази се у средини уздужне линије те на најмање 3 метра удаљености од ње. Записнички стол мора бити постављен на начин да записничар/мјеритељ времена има поглед на простор за замјену.
Простор за замјену
1:7 Простор за замјену играча је дужине 15 м и ширине око 3 м. Простор за замјену се налази на свакој страни поља за игру ван уздужних линија.
1:8 а) Вратари морају напустити игралиште преко уздужне линије простора за замјену или преко уздужне линије вратаревог простора властите екипе са стране простора за замјену властите екипе (4:13, 5:12).
б) Вратари морају ући у игралиште преко уздужне линије простора за замјену или преко уздужне линије вратаревог простора властите екипе са стране простора за замјену властите екипе (4:13, 5:12).
Слика 1: Игралиште

Правило 2 ПОЧЕТАК ИГРЕ, ВРИЈЕМЕ ИГРЕ, ЗАВРШНИ СИГНАЛ, ТИМЕ-ОУТ, МОМЧАДСКИ ТИМЕ-ОУТ

Почетак игре
2:1 Прије утакмице суци бацају новчић како би одабрали како би одредили страну игралишта и простор за замјену. Момчад побједница ће онда одабрати једну од страна игралишта и одговарајућу страну простора за замјену. Друга момчад бира у складу с одлуком прве екипе. Након полувремена екипе мијењају стране игралишта. Не мијењају простор за замјену.
2:2 Свако полувријеме, те златни гол почињу судачким бацањем (10:2-2), након сигнала звиждуком (али види Правило 2:6, 2:8 и 4:2), након судачког сигнала звиждуком (2:5).
2:3 Играчи се сами позиционирају било гдје на пољу за игру.
Вријеме игре
2:4 Игра се састоји од два полувремена, која се одвојено бодују. Свако полувријеме траје 10 минута (али види Правило 2:6, 2:8 и 4:2). Пауза између два полувремена траје 5 минута.
2:5 Вријеме игре (извођење Судачког бацања и покретање сата) почиње звиждуком за почетно бацање суца у пољу.
2: 6 Ако је на крају полувремена резултат неријешен, користи се правило , (9:7). Утакмица се наставља судачким бацањем. (Правило 10).  Побједник сваког полувремена добива један бод.
2:7 Ако у оба полувремена побиједи иста момчад, та је момчад свеукупни побједник, са резултатом од 2:0.
2:8 Ако свака момчад побиједи по једно полувријеме, резултат је неријешен. Како увијек мора постојати побједник утакмице, користи се <1utiranje> ( ). (Правило 9).
Завршни сигнал
2:9 Вријеме игре престаје аутоматским завршним сигналом семафора или сигналом мјеритеља времена. Ако таквог сигнала нема, судац звиждуком озбачава крај игре (17:10, 18:1, 18:2).
Коментар:
Ако не постоји семафор с аутоматским завршним сигналом, мјеритељ времена користи се столном или ручном штоперицом и завршава игру завршним сигналом (18:2). Ако се користи семафор, треба га по могућности намјестити тако да се креће од 10 до 0, како би гледатељи лакше пратили тијек утакмице.
2:10 Прекршаји или неспортско понашање за вријеме или у вријеме завршног сигнала (за полувријеме или за крај утакмице) морају се казнити, чак и ако то није могуће до краја завршног сигнала. Суци означавају крај утакмице тек након што је изведен слободни ударац или ударац са 6 метара, те је утврђен непосредни резултат таквог бацања. (Појашњење 3).
2:11 Ако је у тренутку извођења слободног бацања или бацања са 6 метара лопта у фази лета и зазвучи звучни сигнал, такво се бацање мора поновити. Прије него што заврши игру, судац треба сачекати непосредни резултат таквог бацања.
2:12 Играчи и водство екипе подложни су особним казнама за прекршаје или неспортско понашање за вријеме извођења слободног бацања или шестерца у околностима описаним у Правилима 2:10-11. Међутим, прекршај тијеком извођења таквог бацања не може довести до извођење слободног ударца у супротном смјеру.
2:13 Утврде ли суци да је мјеритељ времена прерано завршио игру (за полувријеме или крај утакмице), обвезни су задржати играче на игралишту и омогућити да се одигра преостало вријеме игре. У посједу лопте остаје она момчад која је била оштећена неисправним звиждуком. Ако је лопта била ван игре, онда се игра поновно започиње с бацањем које одговара тој ситуацији. Ако је лопта била у игри, тада се игра наставља са слободним бацањем у складу с Правилом 13:4 а-б. Ако је прво полувријеме дуже трајало, тада се друго полувријеме мора скратити за онолико колико је игра у првом полувремену била продужена. Ако је друго полувријеме дуже трајало, тада суци нису у могућности ништа више промијенити.
Тиме-оут
2:14 Суци одлучују када и на колико дуго се прекида вријеме игре.

Тиме оут је обавезан у слиједећим ситуацијама:
а) дисквалификација или искључење
б) бацање са 6 метара
ц) момчадски тиме-оут
д) сигнал звиждуком од стране мјеритеља времена или техничког делегата
е) конзултације између судаца у складу с Правилом 17:9
ф) суспензија службене особе.

Осим горе наведених ситуација, гдје је тиме-оут обавезан, од судаца се очекују да користе властиту моћ просуђивања гледе потребе за тиме-оутом у другим ситуацијама.

Ово су неке од типичних ситуација гдје тиме-оут није обавезан али се понекад досуђује у нормалним околностима:

а) озљеда играча
б) момчад очигледно троши вријеме, нпр. када момчад одгађа извођење службеног ударца, када играч одбацује лопту или је не пушта, или када играч преспоро напушта игралиште након што је суспендиран
ц) крива замјена или када играч уђе на игралиште (4:13-14)
д) вањски утјецаји, нпр. поновно постављање трака или ужади која означава границе игралишта и линије унутар њега.

2:15 Прекршај тијеком тиме-оута имају исту посљедицу као и прекршаји тијеком игре (16:16, коментар 1).
2:16 Суци дају мјеритељу времена када се семафор зауставља везано уз тиме-оут. Прекид игре мора се назначити мјеритељу времена са три кратка звиждука и јединственим судачким знаком бр. 16, односно показивањем слова .
Звиждуком се увијек означава почетак игре након тиме-оута (15:3б). С овим звиждуком мјеритељ времена поново покреће семафор.
Момчадски тиме-оут
2: 17 Свака момчад има право на једноминутни тиме-оут по полувремену тијеком редовног времена игре. Члан водства екипе показује жељу за момчадским тиме-оутом јасним показивањем . Стога он мора отићи на средину уздужне линије и уздићи на јасан и видљив начин, тако да га мјеритељ времена може одмах уочити. (Препоручене димензије су 30×20 цм са словом на свакој страни). Момчад може затражити тиме-оут само када је у посједу лопте (када је лопта у игри или тијеком прекида). Уколико момчад није изгубила лопту прије него што мјеритељ времена има времена дати сигнал звиждуком (јер се у том случају неће досудити тиме-оут), одмах ће добити тиме-оут. Мјеритељ времена затим прекида игру звиждуком, даје знак руком за тиме-оут (јединствени судачки знаци – бр.16) те испруженом руком указује на екипу која је затражила тиме-оут. Затим члан водства екипе поставља зелени картон у пијесак на средини уздужне линије на удаљеност од око 1 м. Картон тамо остаје до краја одређеног полувремена. Судац додјељује тиме-оут и мјеритељ времена зауставља семафор. На судачки знак почетка тиме-оута, мјеритељ времена покреће одвојени семафор који надзире трајање екипног тиме-оута. Записничар биљежи вријеме екипног тиме-оута и полувријеме у записник за екипу која је тражила тиме-оут. Тијеком екипног тиме-оута играчи и водство остају у равнини простора за замјену, или на игралишту, или у простору за замјену. Суци остају на средини игралишта, али један судац може накратко отићи до записничког стола ради конзултације са записничаром и мјеритељем времена.  Прекршаји тијеком екипног тиме-оута имају исте посљедице као и прекршаји почињени тијеком игре. У овом је контексту неважно јесу ли ти играчи на или ван игралишта. Према правилима 8:4, 16:1д и 16:2ц, може се досудити суспензија због неспортског понашања.  Након 50 секунди мјеритељ времена даје звучни сигнал који упозорава да се игра наставља за десет секунди. Екипе морају бити спремне поновно наставити игру након истека тиме-оута. Игра поновно започиње с бацањем које одговара ситуацији прије тиме-оута односно, ако је лопта била у игри, са слободним бацањем за екипу која је тражила тиме- оут с мјеста гдје се лопта налазила у вријеме прекида. Када судац да знак звиждуком, мјеритељ времена поново покреће семафор.
Коментар: такођер подразумијева ситуације када се игра мора наставити бацањем вратара, убацивањем, слободним бацањем или бацањем са 6 метара. значи да је играч у додиру с лоптом (држи лопту у рукама, пуца, хвата или додаје лопту суиграчу) односно да је момчад у посједу лопте.

Правило 3 ЛОПТА

3:1 Рукомет на пијеску се игра с округлом гуменом лоптом која не смије бити клизава. Лопта у рукомету на пијеску за мушкарце тежи 350 до 370 г те има опсег од 54 до 56 цм; лопта за жене мора тежити 280 до 300 г те имати опсег од 50 до 52 цм. Мања се лопта исто тако може користити за млађе добне скупине.
3:2 Прије сваке утакмице, на располагању морају бити најмање 3 лопте у складу с правилима. Резервне лопте требале би се држати у средини иза сваког гола у назначеном подручју.
3:3 Како би смањили прекиде времена игре и избјегли тиме-оут, вратар којега покаже судац треба донијети замјенску лопту у игру у најкраћем могућем року, након што је лопта изашла ван игралишта.
Коментар: Технички захтјеви за лопте које се користе на службеним међународним приредбама налазе се у ИХФ-овом Правилнику о лопти.
Правило 4 МОМЧАД, ЗАМЈЕНА, ОПРЕМА
Момчад
4.1 Утакмице и турнири у рукомету на пијеску организирају се за мушкарце, жене и мијешане момчади.
4:2 У начелу се момчад састоји од највише 8 играча. Најмање 6 играча мора бити присутно на почетку игре. Ако број играча који имају право играти падне испод 4, игра се прекида и та момчад губи утакмицу.
4:3 Највише 4 играча по момчади (3 играча и 1 вратар) могу се налазити на игралишту. Преостали играчи су замјене које се налазе у простору за замјену те момчади.
4:4 Играч или члан водства има право судјеловања ако је присутан на почетку утакмице и налази се у записнику. Играчи/ чланови водства који стигну након почетка игре морају добити дозволу за судјеловање од записничара/ мјеритеља времена те се морају унијети у записник с утакмице. Играч који има право судјеловања може у начелу ући на игралиште преко црте за замјену у било које вријеме. (међутим, види правило 4:13). Играч који нема право судјеловања бит ће дисквалифициран ако уђе на игралиште (16:6а). Утакмица поново почиње слободним бацањем у корист противника (13:1а-б; међутим, види Појашњење 8).
4:5 Тијеком цијеле утакмице, свака момчад мора имати једног играча на игралишту који има улогу вратара. Играч именован као вратар може у било које вријеме преузети улогу играча на терену. Исто тако, играч на терену може у било које вријеме преузети улогу вратара (међутим, види правило 4:8).
4:6 Момчад има право кориштења највише 4 члана водства тијеком игре. Ови чланови водства не могу се замијенити тијеком игре. Један од њих мора бити именован као . Само тај члан има право обратити се записничару/ мјеритељу времена те евентуално суцима (осим у случају назначеном у правилу 2:17). Члан водства опћенито нема право ступања на површину игралишта тијеком утакмице. Кршење овог правила казнит ће се као неспортско понашање (Правила 8:4, 16:1д, 16:2ц те 16:6б). Игра поново започиње слободним бацањем у корист противника (13:1а-б, међутим, види Објашњење 8).
4:7 У случају повреде суци могу дати дозволу (јединственим судачким знацима 16 и 17) да двије особе које (види 4:4) уђу на игралиште тијеком итме-оута, како би помогли повријеђеном играчу из њихове момчади (16:2ц, 16:6е).
Опрема
4:8 Сви играчи у пољу једне момчади морају носити једнообразне мајице без рукава, које се бојом и дизајном морају јасно разликовати од противникових. Одјећа вратара мора се бојом разликовати од властите и противничке момчади и противничког вратара (17:3).
Коментар: Вратари морају носити прозрачне навлаке (нпр. свијетлих боја, кроз које се могу видјети бројеви играча).
4:9 Играчи морају на прсима носити бројеве високе најмање 10 цм. Боја бројки мора се јасно разликовати од боје и дизајна спортске одјеће. Играчи могу носити бројеве на надлактици или на бедру, уколико су они од материјала који не угрожава њихово здравље.
4:10 Играчи играју босоноги. Допуштено је носити чарапе или спортске бандаже. Није дозвољено ношење спортске или ине обуће.
4:11 Није дозвољено ношење предмета који би могли бити опасни по играче. То на примјер укључује: штитнике за лице и главу, маске за лице, наруквице, ручне сатове, прстење, огрлице или ланчићи, наушнице, наочале без причврсне траке или са чврстим оквирима, као и друге предмете који могу озлиједити играче (17:3). Допуштено је носити траке на глави од меканог и еластичног материјала. Допуштене су капе за заштиту од сунца, ако је шилт окренут уназад. (Ради избјегавања повреда). Играчи који не испуњавају ове предувјете не смију судјеловати у игри док не исправе погрешку.
Коментар: Штитник за нос: правило каже да није допуштено носити штитник за главу или маску за лице. Ово се правило тумачи на слиједећи начин: маска прекрива велик дио лица. Штитник за нос је пуно мањи те покрива само нос и подручје око њега. Стога је допуштено носити штитник за нос.
4:12 Ако играч крвари или има крв на тијелу или одјећи, мора одмах напустити игралиште и самовољно (преко редовне замјене) се не смије вратити на игралиште прије него што заустави крварење, покрије рану те очисти тијело и одјећу. Играч који не слиједи упуте судаца у вези с овом одредбом сматрат ће се кривим за неспортско понашање (8:4, 16:1д и 16:2ц).
Замјена играча
4:13 Резервни играч може се укључити у игру сваког тренутка и више пута, без јављања записничару или мјеритељу времена, тек кад замијењени играч напусти површину игралишта (4:5). Напуштање и улажење на површину игралишта могуће је само преко властите линије за замјену (16:2а). Ова се правила односе и на замјену вратара (5:12). Правила за замјену једнако се примјењују и за случај тиме-оута (осим момчадског тиме-оута). У случају неправилне замјене игра се наставља слободним бацањем (Правило 13) или бацањем са 6 метара (Правило 14) у корист противника, уколико се игра морала прекинути. У супротном случају игра се наставља бацањем које одговара одређеној ситуацији.
Играч који је починио прекршај бит ће искључен на временску казну (Правило 16). Ако је више играча из исте момчади починило прекршај неправилне замјене, казнит ће се само први играч који је починио тај прекршај.
4:14 Ако додатни играч ступи на површину игралишта без замјене, или се без икаквих права умијеша у игру из простора за замјену, бит ће кажњен искључењем на временску казну. Стога ће момчад имати једног играча мање на игралишту. Ступи ли играч под суспензијом на површину игралишта, добит ће додатно искључење на временску казну која почиње одмах и за собом повлачи казну дисквалификације играча. Стога још један играч мора напустити игралиште. У оба се случаја игра наставља слободним бацањем у корист противника (13:1а-б, али види и Објашњење 8).

Правило 5 ВРАТАР

Вратару је допуштено:
 
5:1 При обрани у свом простору додиривати лопту свим дијеловима тијела.
5:2 Неограничено се кретати с лоптом у простору, а да није подложан ограничењима примјењивим играчима на терену (Правила, 7:2-4, 7:7). Вратару није допуштено, међутим, одлагати извођење вратарског бацања (Правила 6:5, 12:2 и 15:3б).
5:3 Напустити без лопте свој простор и поигравати лопту у пољу за игру; у том случају подлијеже правилима игре играча у пољу; Сматра се да је вратар напустио простор чим додирне тло изван линије вратаревог простора било којим дијелом тијела.
5:4 При обрани напустити свој простор с лоптом коју није имао под контролом и наставити играти у пољу за игру.
Вратару није допуштено:
5:5 При обрани угрожавати противника (8.2, 8:5).
5:6 Напустити свој простор с лоптом под његовом контролом (слободан ударац под 13:1а, ако су суци дали знак за извођење избацивања; у супротном се бацање једноставно понавља).
5:7 Послије избацивања додирнути лопту изван вратаревог простора, ако је прије тога није додирнуо неки други играч (13:1а)
5:8 Додирнути лопту која лежи на тлу или се котрља изван вратаревог простора, све док се налази у вратаревом простору (13:1а)
5:9 Уносити у вратарев простор лопту која лежи на тлу или се котрља ван вратаревог простора (13:1а).
5:10 вратити се с лоптом из поља за игру у вратарев простор (13:1а).
5:11 Додирнути лопту која се креће у смјеру поља за игру или лежи на тлу у вратареву простору поткољеницом или стопалом (13:1а).
Замјена вратара
5:12 Вратар смије ступити на површину игралишта само преко уздужне линије вратаревог простора властите момчади те простора за замјену властите момчади (1:8, 4:13). Вратар може напустити игралиште преласком преко уздужне линије простора за замјену његове момчади или вратаревог простора (1:8, 4:13), али само са стране простора за замјену његове момчади.

Правило 6 ВРАТАРЕВ ПРОСТОР

6:1 У вратарев простор смије ступити само вратар (види 6:3). Сматра се да је играч ступио у вратарев простор, укључујући линију вратаревог простора, ако вратарев простор додирне било којим дијелом тијела.
6:2 При ступању играча у вратарев простор, досуђује се:
а) слободно бацање, ако у вратарев простор ступи играч с лоптом (13:1а)
б) слободно бацање, ако у вратарев простор ступи играч без лопте и тиме постигне неку предност (13:1а-б, 6:2ц)
ц) шестерац, ако обрамбени играч преступањем вратаревог простора стекне предност насупрот нападачу који је у посједу лопте и има јасну шансу за постизање згодитка (14:1а)
6:3 Ступање у вратарев простор не кажњава се:
а) ако играч ступи у вратарев простор послије играња лоптом, ако тиме не стекне предност насупрот противнику
б) ако играч без лопте ступи у вратарев простор и тиме не стекне никакву предност
ц) ако обрамбени играч ступи у вратарев простор без штете за противнике у тијеку или послије покушаја обране.
6:4 У вратаревом простору лопта припада вратару (види 6:5).
6:5 Увијек се смије играти лоптом када он лежи на тлу или се котрља, чак и у вратаревом простору. Међутим, играчи не смију ступити у вратарев простор како би то учинили (слободно бацање). Смије се играти лоптом која се налази изнад вратаревог простора, осим у случају избацивања. (12:2)
6:6 Доспије ли лопта за вријеме игре у вратарев простор, вратар је мора поново вратити у игру (Правило 12).
6:7 Додирне ли играч обрамбене момчади лопту при обрани коју послије зауставља вратар или остане лежати у вратаревом простору, игра се наставља.
6:8 При намјерном враћању лопте и властити вратарев простор, досуђује се:
а) згодитак, ако је лопта ушла у врата
б) слободно бацање, ако лопта остане лежати у вратаревом простору, или ако вратар дотакне лопту а она не уђе кроз врата (13:1а-б);
ц) убацивање, ако лопта пријеђе попречну линију;
д) игра се наставља ако лопта попријеко пријеђе вратарев простор и не додирне врата.
6:9 Лопта враћена из вратаревог простора у поље за игру остаје у игри.

Правило 7 ИГРАЊЕ ЛОПТОМ, ПАСИВНА ИГРА

Допуштено је:

7:1 бацање, хватање, заустављање, гурање и ударање лопте, длановима, руком, главом, тијелом, наткољеницом и кољенима. Такођер је дозвољено скакање за лоптом када лежи или се котрља по тлу.
7:2 Лопту држати најдуже 3 секунде, чак и ако лежи на тлу (13:1а); Лопта не смије остати на тлу дуже од 3 секунде а да ју одмах потом покупи исти играч који ју је задњи дотакнуо (слободно бацање);
7.3 С лоптом у посједу кретати се највише 3 корака. Један корак је изведен:
а) ако играч, који с обје ноге стоји на тлу, подигне ногу и поново је спусти, или ногу помакне с једног мјеста на друго.
б) ако играч, који једном ногом стоји на тлу, ухвати лопту и потом додирне тло другом ногом.
ц) ако играч, послије скока доскочи на једну ногу, па с исте ноге изведе нови скок или додирне тло другом ногом.
д) ако играч, послије скока доскочи истовремено на обје ноге, и потом подигне једну ногу и спусти је на тло, или помакне једну ногу с једног мјеста на друго.
Коментар: Ако се једна нога помакне с једног мјеста на друго, смије привући другу ногу.
7:4 лопту у мјесту или кретању:
а) једном бацити на тло и поновно је ухавтити једном или објема рукама.
б) више пута одбијати лопту на тло једном руком или је више пута једном руком котрљати, а потом је ухватити, односно подићи једном или обема рукама.
Чим је играч поново ухватио лопту, једном или објема рукама мора се ослободити лопте послије највише 3 корака, односно најдуже 3 секунде (13:1а).
Одбијање лопте или вођење лопте почиње када играч било којим дијелом тијела додирне лопту и усмјери је према тлу.
Ако је лопта додирнула неког другог играча, или гол, допуштено је поновно играње лоптом, вођење и хватање.
7:5 Преносити лопту из руке у руку.
7:6 Наставити играње лоптом клечећи, сједећи или лежећи на тлу.
Није допуштено:
7:7 додиривати лопту више него једанпут, ако није дотакла тло, неког другог играла, вратницу или пречку врата (13:1а). Грешке хватања се не кажњавају.
Коментар: Грешка хватања постоји ако при покушају хватања или заустављања играч нема контролу над лоптом. Већ контролирана лопта смије се, послије једног вођења или одбијања, дотакнути само још једном.
7:8 додирнути лопту поткољеницом или стопалом, осим ако ју је набацио противник (13:1а-б);
7:9 Игра се наставља додирне ли лопта суца унутар игралишта.

Пасивна игра

7:10 Није допуштено задржати лопту у посједу властите момчади, а да се не покуша напасти или постићи згодитак (види Објашњење бр.4). Таква се пасивна игра кажњава слободним бацањем у корист противника (13:1а).
Слободно бацање се изводи с мјеста гдје се лопта налазила у тренутку прекида игре.
7:11 Када судац уочи могућу тежњу ка игрању пасивне игре, показује упозоравајући знак (јединствени судачки знак бр.18). Тиме даје могућност момчади која је у посједу лопте да промијени напад како не би изгубила лопту. Уколико момчад не промијени напад након знака упозорења, или није било покушаја постизања згодитка, судац додјељује слободно бацање у корист противника (Објашњење бр.4).
У одређеним ситуацијама суци могу додијелити слободан ударац у корист противничке момчади чак и без пријашњег знака упозорења (нпр. када играч намјерно не жели покушати искористити јасну шансу за згодитак).

Правило 8 ПРЕКРШАЈИ И НЕСПОРТСКО ПОНАШАЊЕ

Допуштено је:

8:1 а) користити руке и дланове како би се дошло у посјед лопте.
б) одузети лопту противнику отвореним дланомшаком с било које стране.
ц) спријечити противника тијелом иако није у посједу лопте.
д) остварити контакт тијелом према противнику, окренут лицем ка њему са спуштеним рукама и одржавати тај контакт с намјером проматрања и праћења противника.

Није допуштено:

8:2 а) ударати или избацивати лопту из руку противника.
б) блокирање или гурање противника рукама, шакама или ногама
ц) онемогућавање, држање, гурање, натрчавање и наскакивање на противника.
д) све остале неправилности, насртање и угрожавање противника (са или без лопте) која су у супротности са правилима.
8:3 При прекршајима правила 8.2 на противника, код којих је акција усмјерена углавном или искључиво на противника, а не на лопту, примјењује се прогресивно кажњавање. Прогресивно кажњавање значи да није довољно казнити одређени прекршај само слободним бацањем или шестерцем, јер такав прекршај надилази грешку која се почињава у борби за лоптом.
Сваки прекршај који одговара дефиницији за прогресивно кажњавање захтијева особно кажњавање.
8:4 Физичко или вербално изражавању које није у складу са спортским духом сматра се неспортским понашањем. (На примјер, види објашњење бр. 5) То се примјењује како на играча, тако и на водство, на или ван површине игралишта. Прогресивно кажњавање такођер се примјењује у случајевима неспортског понашања (16.1д, 16:2ц, 16:2д, 16:6б, х, и).
8:5 Играч који при нападу на противника угрози његово здравље, бит ће дисквалифициран (16:6ц), особито ако:
а) са стране или с леђа удари или повуче пуцачку руку играча који баца или додаје лопту,
б) подузима било какву акцију при којој удара противника по глави или врату;
ц) намјерно удара тијело противника стопалом или кољеном или на било који други начин; то укључује и ;
д) гура противника у скоку или у трку, или га нападне на такав начин да противник изгуби контролу над својим тијелом; то се такођер примјењује када вратар напусти вратарев простор због протунапада противника;
е) удари обрамбеног играла у главу слободним ударцем као изравним ударцем на врата, уз претпоставку да се обрамбени играч није помакнуо; или, слично, ако удари вратара у главу ударцем са 6 метара, уз претпоставку да се вратар није помакнуо.
8:6 Изнимно неспортско понашање играча или службене особе, на или ван површине игралишта (нпр. види Објашњење 6), казнит ће се дисквалификацијом (16:6е).
8:7 Играч који је крив за тијеком времена игре бит ће искључен (16:11-13). Напад ван времена игре доводи до дисквалификације (16;6ф; 16:16б,д). Службена особа крива за физички напад бит ће дисквалифицирана (16:6 г).
Коментар: Физички напад се у сврху ових правила дефинира као насилан и намјеран физички напад на другу особу (играча, суца, записничара/мјеритеља времена, службену особу, делегата, гледатеља, итд.). Другим ријечима, не ради се о једноставној рефлексној реакцији или резултату нехаја или претјеривања. Пљување на другу особу посебна је категорија напада.
8:8 Кршење правила 8:2-7 кажњава се додјелом шестерца у корист противника (Правило 14:1), ако је прекршај изравно, или неизравно због прекида, он узрокује или уништава јасну шансу противника да постигне згодитак.
У супротном, додјељује се слободно бацање у корист противника (Правила 13:1а-б, али види и 13:2 те 13:3).
Правило 9 ПОСТИЗАЊЕ ЗГОДИТКА И ОДЛУКА О ИСХОДУ ИГРЕ
Постизање згодитка
9:1 Згодитак је постигнут када лопта пријеђе попречну линију врата (слика 4), а бацач и његови суиграчи не направе никакав прекршај прије или за вријеме бацања.
Згодитак се признаје уђе ли лопта у врата, иако је играч обрамбене момчади починио прекршај правила.
Ако суци или мјеритељ времена прекину игру прије него што је лопта прешла попречну линију врата, не смије се досудити згодитак.
Ако лопта доспије у властита врата, згодитак се признаје у корист противничке момчади, осим ако вратар изводи избацивање (12:2, 2.одломак).
Коментар: Ако нетко тко нема право судјеловања у игри (гледатељ, итд.) спријечи пут лопти, мора се пресудити згодитак, ако су суци увјерени да би лопта доспјела у врата без захвата особе која није имала право судјеловања.
9:2 Креативни или спектакуларни згодици вриједе два бода; тзв. бодује се с два бода.
9:3 Шестерац вриједи два бода.
9:4 Након постизања згодитка игра се наставља вратаревим избацивањем из вратаревог простора (12:1).
9:5 Ако су суци досудили згодитак и дали знак за избацивање, згодитак се не може поништити. Огласи ли се завршни сигнал између постигнутог згодитка и почетног бацања, суци признају такав згодитак без почетног бацања.
Постизање згодитка од стране вратара
9:6 У случају када вратар постигне згодитак из поља за игру, суци додјељују два бода.
Одлучивање о исходу игре
9:7 Ако су обје момчади исти број згодитака на крају полувремена, примјењује се правило златног гола, тј. побједник је она момчад која прва постигне згодитак (2:6).
9:8 Ако је свака момчад побиједила у једном полувремену, примјењује се правило (играч против вратара).
Петорица играча који имају право судјеловања пуцају на врата измјењујући се с играчима противничке момчади. Ако је вратар један од бацача, он се рачуна као играч на терену када пуца на врата (4:8 коментар). Побјеђује она момчад која је постигла више згодитака након пет бацања. Ако је након првог круга резултат и даље неријешен, наставља се серија. У том се случају мијењају стране игралишта (али се притом не мијења простор за замјену- види коментар). Опет петорица играча с правом судјеловања наизмјенце с петорицом играча противничке момчади пуцају на врата. У овом случају момчад која је у првом кругу била друга, прва пуца на врата. У овом и сваком слиједећем кругу побјеђује она момчад која је постигла већи број згодитака након једнаког броја покушаја сваке момчади.
Коментар: Одлучивање о исходу игре
У пуцању пенала суци бацају новчић како би одредили стране игралишта на којима ће момчади изводити пенале (види Објашњење 2).
Ако је момчад побиједила у бацању новчића и одабире да буде прва у изведби пенала, тада противник има право бирања стране. У супротном, ако момчад која побиједи у бацању новчића изабере страну, тада противник има право бити први у изведби пенала.
Оба вратара морају стајати на линији врата барем једном ногом. Играч мора стајати у пољу за игру једном ногом на десној или лијевој точки гдје се крижају линија вратаревог простора и уздужна линија. Када судац да знак звиждуком, играч враћа лопту вратару на линију врата. Тијеком додавања лопта не смије дотакнути тло. Вратар с лоптом мора остати у вратаревом простору. Унутар три секунде он мора или пуцати на противничка врата или додати лопту суиграчу, који трчи према противничким вратима. И тијеком овог додавања лопта не смије дотакнути тло.
Играч мора ухватити лопту и покушати постићи згодитак, а да притом не почини никакав прекршај.
Ако вратар момчади у нападу или играч прекрши неко правило, напад се прекида.
Ако вратар момчади у обрани напусти вратарев простор, смије се вратити у свој простор.
Ако број играча падне испод 5 у једном кругу, та ће момчад имати утолико мање могућности за пуцање, јер играч нема право пуцања на врата више од једанпут по кругу.
9:9 Ако вратар момчади у обрани спријечи постизање згодитка кршењем правила, суци ће досудити пенал у корист противничке момчади.
Коментар:
Сваки играч с правом судјеловања може извести пенал.
9:10 Тијеком игре играл против вратара, сви играчи који судјелују морају се налазити у простору за замјену. Играчи који су већ извели своје бацања враћају се у простор за замјену.
Правило 10 ПОЧЕТНО БАЦАЊЕ
10:1 Свако полувријеме, те почињу почетним бацањем (2:2).
10:2 Почетно бацање изводи се са средишње линије игралишта. На звиждук једног суца, други судац баца лопту у вис.
10:3 Други судац налази се ван уздужне линије, насупрот записничког стола.
10:4 Сви играчи, осим по једног из сваке момчади, морају се налазити на удаљености од најмање 3 метра од суца док се изводи почетно бацање, али се смију поставити на било којем другом мјесту на пољу за игру.
Два играча који скачу за лопту стајат ће поред суца, сваки на страни ближој вратима своје момчади.
10:5 За лоптом се смије скакати тек након што је досегла највишу точку.
Правило 11 УБАЦИВАЊЕ
11:1 Убацивање се досуђује када лопта потпуно пријеђе уздужну линију или када играч обрамбене момчади посљедњи додирне лопту и она пријеђе попречну линију.
11:2 Убацивање изводи без звиждука момчад чији играч није посљедњи додирнуо лопту прије преласка уздужне или попречне линије.
11:3 Убацивање се изводи са мјеста гдје је лопта прешла уздужну линију, али са најмање удаљености од 1 метра од точке гдје се пресијецају линија вратаревог простора и уздужна линија ако је лопта прешла попречну линију или уздужну линију унутар вратаревог простора.
11:4 Играч који убацује лопту мора стајати једном лопто на уздужној линији све док лопта не напусти руку.
Играч који убацује лопту не смије одложити лопту на тло и поновно је подићи, или одбити лопту о тло и поновно је ухватити (13:1а).
11:5 При убацивању противници не смију прићи извођачу ближе од 1 м.
Правило 12 ИЗБАЦИВАЊЕ
12:1 Избацивање се досуђује када:
а) противничка момчад постигне згодитак
б) вратар има контролу над лоптом у вратаревом простору (Правило 6:6)
ц) лопта пријеђе попречну линију, након што ју је задњи дотакнуо вратар или играч противничке момчади.
У свим горе наведеним ситуацијама лопта је изашла из игре.
Правило 13:3 се примјењује ако је дошло до кршења правила од стране вратареве момчади након што је досуђено избацивање, а још није изведено.
12:2 Избацивање се изводи без звиждука из вратаревог простора преко линије вратаревог простора(међутим, види 15:3б).
Сматра се да је избацивање изведено када је лопта коју је избацио вратар прешла линију вратаревог простора.
Код избацивања играчи смију стајати одмах до линије вратаревог простора у пољу за игру, али не смију дотакнути лопту док она не пријеђе линију вратаревог простора (15:7, 3.одломак).
12:3 Вратар смије поновно дотакнути лопту након избацивања тек кад је додирне неки други играч (5:7, 13:1а).
Правило 13 СЛОБОДНО БАЦАЊЕ
Досуђивање слободног бацања
13:1 У начелу, суци прекидају игру и она поновно започиње слободним бацањем у корист противника када:
а) момчад у посједу лопте почини прекршај који доводи до губитка лопте (види Правила 4:4, 4:6, 4:13, 4:14, 5:6-11, 6:2а-б, 6:4, 6:8б, 7:2-4, 7:7-8, 7:10, 8:8, 11:4, 12:3, 13:9, 14:5-7 те 15:2-5).
б) Обрамбена момчад почини прекршај правила у којему момчад у посједу лопте губи лопту (види правила 4:4, 4:6, 4:13, 4:14, 6:2б, 6:4, 6:8б, 7:8, 8:8, 11:4, 13:7).
13:2 Суци би требали допустити тијек игре на начин да се суздрже од прераног прекида игре досуђивањем слободног бацања.
То значи да, према правилу 13:1а, суци не би требали досудити слободно бацање ако обрамбена момчад дође у посјед лопте одмах након што је момчад у нападу починила прекршај.
Исто тако, према правилу 13:1б, суци не би требали интервенирати док и ако није јасно да је момчад у нападу изгубила посјед лопте или не може наставити напад због прекршаја који је починила обрамбена момчад.
Ако се досуђује особна казна због прекршаја правила, суци могу досудити моментални прекид игре, уколико то не узрокује предност за момчад која је починила прекршај. У супротном се казна одгађа док постојећа ситуација не заврши.
Правило 13:2 се не примјењује у случају прекршаја правила 4:3, 4:4, 4:6, 4:13, 4:14, када се игра одмах прекида, интервенцијом мјеритеља времена.
13:3 Ако дође до прекршаја који би обично довео до слободног ударца под точком 13:1, гдје је лопта ван игре, игра се поновно започиње бацањем које одговара разлог постојећег прекида.
13:4 Осим ситуација назначених у правилу 13:1а-б, слободно бацање такођер се користи као начин поновног започињања игре у одређеним ситуацијама гдје је игра прекинута (тј. када је лопта у игри), иако није дошло до никаквог прекршаја:
а) ако је једна момчад у посједу лопте у вријеме прекида, она у наставку игре поновно добива лопту.
б) Ако нити једна момчад није у посједу лопте, лопту поновно добива момчад која је била задња у посједу лопте;
ц) Када се игра прекида јер је лопта дотакнула конструкцију изнад игралишта, момчад која није задња дотакнула лопту добива лопту.
13:5 Ако суци досуде слободно бацање против момчади која је у посједу лопте када судац зазвижди, тада играч у посједу лопте мора одмах испустити лопту и ставити је на тло тамо гдје он стоји (16:2е).
Извођење слободног бацања
13:6 При извођењу слободног бацања играчи противничке момчади морају бити удаљени најмање 1 метар од линије вратаревог простора противничке момчади (15:1).
13:7 Након што се изведе слободно бацање, играчи противничке момчади морају бити удаљени најмање 1 метар од бацача.
13:8 Слободно бацање изводи се без звиждука (види 15:3б) те у начелу с мјеста гдје је учињен прекршај.
Изнимке овом начелу су слиједеће:
У ситуацијама описаним у 13:4 а-б, слободно бацање се изводи након судачког звиждука, у начелу с мјеста гдје се лопта налазила у вријеме прекида. У случају 13:4ц, слободно бацање се изводи такођер након судачког звиждука, али у начелу с мјеста испод конструкције у коју је лопта ударила.
Ако судац или технички делегат (ИХФ-а или континенталног/националног савеза) прекине игру због прекршаја од стране играча или члана водства момчади у обрани, те то резултира вербалном опоменом или особном казном, слободно бацање би се требало извести с мјеста гдје се лопта налазила када је игра прекинута, ако је то повољније мјесто од оног гдје је почињен прекршај.
Иста се изнимка примјењује као у претходном одломку ако мјеритељ времена прекине игру због неправилне замјене, или непрописног уласка под правилима 4:3, 4:4, 4:6, 4:13, 4:14.
Као што је назначено у точки 7:10, слободна бацања због пасивне игре изводе се с мјеста гдје се лопта налазила када је прекинута игра.
Успркос основним начелима и поступањима наведеним у претходним одломцима, слободно се бацање никада не смије извести из вратаревог простора момчади бацача. У свакој ситуацији гдје је мјесто извођења унутар вратаревог простора, оно се помиче до најближе точке у пољу за игру одмах до линије вратаревог простора.
Ако је исправно мјесто извођења слободног бацања ближе од једног метра од линије вратаревог простора момчади у обрани, оно се изводи на најмањој удаљености од 1 метра од линије вратаревог простора.
13:9 Када се играч момчади којој је додијељено слободно бацање налази на исправном мјесту за извођење бацања, с лоптом у руци, не смије ју испустити на тло и поновно узети, или ју одбити о тло и поновно ухватити (13:1а).
Правило 14 ШЕСТЕРАЦ
Одлука о досуђивању шестерца:
14:1 Шестерац се досуђује при:
а) неправилном спрјечавању очите прилика за погодак на цијелој површини игралишта, макар то учинила и нека службена особа или играч;
б) неоправданом звиждуку при јасној прилици за згодитак;
ц) осујећивању прилике за згодитак од стране некога тко не судјелује у игри (осим у Правилу 9:1, примјењује се коментар)
За дефиницију види Објашњење бр. 7.
14:2 Ако нападач задржи пуну контролу над лоптом и тијелом успркос прекршају наведеном у 14:1а, нема разлога за досуђивање шестерца, чак и ако након тога играч не може искористити јасну прилику за згодитак.
Када год постоји потенцијална одлука о досуђивању шестерца, суци би се увијек требали суздржати од такве одлуке док јасно не утврде је ли таква пресуда уистину оправдана и потребна. Ако нападач настави како би постигао згодитак успркос непрописном понашању бранича, тада очито нема разлога за досуђивање шестерца. У супротном, ако је очито да је играч изгубио лопту или контролу над тијелом због прекршаја, па више не постоји јасна прилика за постизање згодитка, тада суци морају досудити шестерац.
14:3 При досуђивању шестерца, суци морају досудити и тиме-оут (2:14б).
14:4 Ако играч постигне згодитак при извођењу шестерца, момчад осваја два бода (9:3).
Извођење шестерца
14:5 Шестерац се изводи послије звиждука суца у пољу, непосредним пуцањем на врата унутар 3 секунде од звиждука (13:1а).
14:6 При извођењу шестерца бацач не смије додиривати ни прекорачити линију шестерца прије него што је лопта напустила руку (13:1а).
14:7 Послије извођења седмерца игра се може наставити ако је лопта додирнула противника или врата (13:1а).
14:8 При извођењу шестерца, вратар и остали противници бацача морају се налазити на најмањој удаљености од 1 метра од бацача док лопта не напусти његову руку. У супротном се понавља шестерац, ако први покушај не резултира згодитком.
14:9 Више није допуштено мијењати вратаре када је бацач спреман извести шестерац и стоји на исправном мјесту с лоптом у руци. Било какав покушај замјене казнит ће се као неспортско понашање (8:4, 16.1д и 16:2ц).
Правило 15 ОПЋЕ УПУТЕ ЗА ИЗВОДЕЊЕ БАЦАЊА (убацивања, избацивања, слободног бацања, шестерца)
15:1 Лопта се мора налазити у руци бацача прије извођења бацања.
Сви играчи морају бити на положајима описанима за одређено бацање. Играчи морају остати на исправним положајима све док лопта не напусти бацачеву руку.
Неисправни почетни положај мора се исправити (међутим, види 15:7)
15:2 Осим у случају избацивања, бацач мора барем једним дијелом стопала додиривати тло при извођењу бацања (13:1а). Бацач смије слободно подизати и спуштати друго стопало.
15:3 Судац мора дати знак звиждуком за поновни почетак:
а) увијек у случају шестерца
б) у случају убацивања, избацивања или слободног бацања:
– за поновни почетак након тиме-оута;
– за поновни почетак са слободним бацањем под точком 13:4;
– када се извођење одгађало;
– након исправка положаја играча;
– након усменог упозорења.
Након знака звиждуком бацач мора играти лопту унутар 3 секунде (13:1а).
15:4 Сматра се да је бацање изведено када је лопта напустила бацачеву руку (види 12:2). При извођењу бацања лопта се не смије додати или ју не смије дотакнути бацачев суиграч.
15:5 Бацач не смије поновно дотакнути лопту док лопта не дотакне другог играча или врата (13:1а).
15:6 Згодитак се може постићи из било којег од ових бацања осим у случају избацивања, гдје аутогол није могућ (12:2), те у случају судачког бацања (јер га изводи судац).
15:7 Неисправни положај обрамбених играча у вези с извођењем убацивања или слободног бацања судац не смије исправљати ако играчи у нападу имају предност тренутним извођењем бацања. Ако постоје изгледи да изгубе ту предност, судац мора исправити те положаје (15:3б).
Ако судац зазвижди како би дао знак за почетак извођења бацања, успркос неисправним положајима обрамбених играча, ти играчи имају пуно право интервенције.
Играч који одгађа или омета извођење бацања противника на начин да стоји преблизу, или на било који други начин, бит ће искључен на временску казну.
Правило 16 КАЗНЕ
Искључење на временску казну
16:1 Искључење на временску казну се може дати:
а) при прекршају правила или сличном прекршају на противнику (5:5 и 8:2) који не потпада под категорију у точки 8:3.
б) При поновљеним, прогресивно кажњивим прекршајима (8:3).
ц) При прекршајима правила када противник изводи бацање (15:7).
д) При неспортском понашању играча или службене особе (8:4).
16:2 Искључење на временску казну мора се досудити при:
а) погрешној замјени играча или неправилном уласком у игралиште (4:13, 4:14)
б) прогресивном кажњавању поновљених прекршаја правила у понашању према противнику (8:3)
ц) поновљеном, неспортском понашању играча на игралишту или ван њега (8:4)
д) поновљеном, неспортском понашању службене особе
е) неспуштању лопте на тло одмах након одлуке против момчади која је у посједу
лопте (13:5)
ф) поновљеним прекршајима при код извођења противничког бацања (15:7)
г) као посљедица дисквалификације играча или службене особе тијеком игре (16:8, 2. одломак)
х) неспортском понашању играча прије поновног почетка игре, одмах након што му је досуђено искључење на временску казну (16:12)
16:3 Искључење на временску казну показује се кажњеном играчу и записничару/мјеритељу времена помоћу знака за искључење (јединствени судачки знак бр.14).
16:4 За вријеме искључења на временску казну играч не смије судјеловати у игри и његова га момчад не смије замијенити другим играчем на игралишту.
Искључени играч се може замијенити или ући на игралиште чим дође до промјене посједа лопте између двају момчади (види правило 16, коментар 2).
16:5 Друго искључење на временску казну играча резултира његовом дисквалификацијом.
У начелу дисквалификација након два искључења на временску казну вриједи за преостали дио утакмице (Правило 16, коментар 3) те се узима као судачка одлука заснована на чињеницама. (Такве се дисквалификације не спомињу у записнику утакмице).

Дисквалификација

16:6 Дисквалификација се досудјује због:
а) ступања у игралиште играча који нема право играња
б) поновљеног неспортског понашања службених особа, након што су већ били искључени на временску казну под точком 16:2д (8:4).
ц) прекршаја који угрожавају здравље противника
д) прекршаја вратара који је напустио свој простор тијеком “испуцавања” (један играч против вратара) те угрозио здравље противника (8:5:радње које су јасно усмјерене на тијело противника и нису усмјерене на лопту)
е) грубог неспортског понашања играча или службене особе, на или ван игралишта;
ф) физичког напада играча ван времена игре, тј. Прије игре или тијеком прекида (8:7, 16:16б,д);
г) физичког напада службене особе (8:7);
х) при другом искључењу на временску казну (16.5)
и) поновљеног неспортског понашања службене особе или играча изван површине игралишта (16:16д).
16:7 Након сазивања тиме-оута, дисквалификација се показује прекршитељу, записничару и мјеритељу времена подизањем црвеног картона. (Јединствени судачки знак бр.13; димензије црвеног картона око 9×12 цм).
16:8 Дисквалификација играча или службене особе вриједи увијек до истека игре. Играч или службена особа мора одмах напустити игралиште као и простор за замјену. Након одласка, играч или службена особа нема право никаквог облика контакта с момчади до завршетка игре.
Дисквалификацијом играча или службене особе смањује се број играла, односно службених особа неке момчади (осим у 16:16б). Међутим, момчад има право допунити број играча на игралишту након промјене посједа над лоптом између момчади (види правило 16, коментар 2).
16: 9 Суци морају објаснити разлоге за дисквалификацију (осим у случају другог искључења на временску казну – 16:6х) у записнику с утакмице, надлежним тијелима.
16:10 Ако су вратар или играч тијеком “испуцавања” (један играч против вратара) кажњени због неспортског или грубог неспортског понашања, мора их се дисквалифицирати.
Искључење на остатак времена игре
16:11 Искључење на остатак времена игре мора се досудити:
Када је играч крив за физички напад (дефиниран у правилу 8:7) тијеком времена игре на игралишту или ван игралишта.
16:12 О сикључењу до краја игре обавјештава се непосредно, послије прекида времена игре, играча који је учинио прекршај и записничара/мјеритеља времена, јединственим судачким знаком бр.15- судац показује прекриженим подлактицама у висини главе одлуку о искључењу до краја игре.
16:13 Искључење до краја игре вриједи увијек за остатак времена игре и момчад мора играти с играчем мање.
Искључени играл мора одмах напустити игралиште и простор за замјену. Искљученог играча не може се замијенити. Након одласка, играч нема право контакта с момчади.
16:14 О таквом искључењу суци морају објаснити разлоге у записнику с утакмице, надлежним тијелима (17:12).
Више од једног прекршаја у истој ситуацији
16:15 Ако је играч или службена особа крива за више од једног прекршаја који су почињени истовремено или изравним слиједом, прије поновног почетка игре, те ови прекршаји захтијевају различите казне, онда му се у начелу додјељује најстрожа казна. То је увијек случај када је један од прекршаја физички насртај.
Прекршаји ван времена игре
16:16 Неспортско понашање, грубо неспортско понашање или насиље од стране играча или службене особе у спортским просторијама ван времена игре казнит ће се:
Прије утакмице:
а) при неспортском понашању, опоменом (16:1д)
б) при грубом неспортском понашању или насртају, дисквалификацијом (16:6, е-г), али момчад може послије тога започети утакмицу са 8 играча и 4 службене особе.
За вријеме одмора:
а) при неспортском понашању, опоменом (16:1д)
б) при грубом неспортском понашању или насртају, дисквалификацијом (16:6, б,е-г-и), у случају поновљеног неспортског понашања не примјењују се правила 16:2 ц-д, која вриједе за вријеме игре.
Након дисквалификације за вријеме одмора момчад има право наставити с игром на игралишту с истим бројем играча као и прије одмора.
Након игре:
е) подношењем писаног извјештаја.
Коментар 1: Ситуације описане у правилима 16:1, 16.2, 16:6 и 16:11 углавном обухваћају прекршаје почињене тијеком игре. Вријеме игре обухваћа “тиме-оут”, “златни згодитак” и “пенали” (један играч против вратара), али не и одморе.
Коментар 2: Појам промјене посједа подразумијева да је лопта прешла из посједа једне момчади у посјед друге.
Изнимке и објашњења:
а) на почетку другог полувремена, златног згодитка или испуцавања (играч против вратара), играч искључен на временску казну може се замијенити или поново ући на игралиште
б) искључење обрамбеног играча на временску казну у комбинацији са шестерцем:
– ако момчад у нападу постигне згодитак, искључени играч се може замијенити или поновно ући у игралиште након избацивања;
– ако згодитак није постигнут, искључени играч или његова замена морају чекати до слиједеће промјене у посједу лопте прије него уђу на игралиште.
ц) ако се ради о закашњелом искључену у ситуацији предности:
– искључење почиње тренутком наметања санкције, тј. Чим заврши предност и донесена је одговарајућа одлука
Коментар 3: “Важећи до краја игре” (16:5) обухваћа и “златни згодитак” и “пенали”.

Правило 17 СУЦИ

17:1 Сваку игру воде два равноправна суца, којима са стране помажу записничар и мјеритељ времена.
17:2 Суци надзиру понашање играча од њиховог уласка у спорстки објект до изласка из спортског објекта.
17:3 Прије почетка игре суци испитују стање површине игралипта, врата и лопте; они одређују лопту којом се мора играти (правило 1 и 3:1).
Суци утврђују и присутност обје момчади у прописаној спортској одјећи, провјеравају записник, опрему играча, је ли момчад заузела простор за замјену, као и присутност и идентитет уписаних одговорних службених особа, за сваку момчад.
Суци су обвезни отклонити неправилности (4:2-3 и 4:8-10).
17:4 Један од судаца баца новчић у присутности другог суца и оба капетана момчади (2.1).
17:5 На почетку утакмице један се судац поставља ван уздужне линије на супротној страни од записничког стола. Он отвара игру звиждуком (2:5). Друго именовани судац поставља се у средину игралишта. Након звиждука он изводи судачко бацање (види Правило 10).
Тијеком утакмице суци морају с времена на вријеме замијенити стране.
17:6 Суци се морају поставити на тај начин да имају преглед над просторима за замјену обје момчади (17:11, 18:1).
17:7 Начелно цијелу утакмицу воде исти суци.
Њихова је одговорност провођење правила игре, а прекршаје кажњавају у складу с правилима игре (види ипак 13:2 и 14:12).
Испадне ли за вријеме игре један судац, други судац сам води утакмицу (за ИХФ-ова и континентална натјецања, у овој се ситуацији примјењују важећа правила тих савеза).
17:8 Ако оба суца звижде против исте момчади, а имају различита мишљења, увијек се досуђује строжа казна.
17:9 а) Ако оба суца звижде имају различита мишљења о додјели бодова након постизања згодитка, примјењује се заједничка одлуке (види коментар).
б) Ако оба суца звижде због прекршаја, или је лопта ван игралишта, а суци показују различита мишљења о томе која је момчад починила прекршај, примјењује се заједничка одлука.
У тим случајевима прекид игре је обавезан. Након конзултирања између судаца, они дају јасне ручне знакове и утакмица се поново започиње након звиждука (2:8ф, 15.3б).
Коментар: Суци доносе заједничку одлуку након кратког конзултирања. Ако не успију доћи до заједничке одлуке, превладат ће одлуку прво именовани судац на игралишту.
17:10 Оба су суца одговорна за резултат, мјерење времена и коначни исход утакмице. Они су одговорни за надзор мјерења времена. Појави ли се сумња у исправност мјерења времена, одлуку о томе доноси заједничка одлука оба суца (такођер види 17:9, коментари).
17:11 Уз помоћ мјеритеља времена/ записничара суци надзиру улазак и излазак замјена играча (17:6, 18.1).
17:12 Суци су обвезни послије игре исправно попунити и прегледати записник утакмице.
Одлуке о искључењу до краја игре (16:14) и дисквалификацији типа наведеног у правилу 16:8, морају се објаснити у записнику утакмице.
17:13 Судачке одлуке на основи својих запажања и оне су коначне.
Против одлуке суца може се приговорити, ако је одлука у супротности с правилима игре.
За вријеме игре суцима се могу обратити само , који су за то овлаштени.
17:14 Оба суца имају право привремено или трајно прекинути игру.
Прије прекида игре морају се исцрпити све могућности наставка игре.
Правило 18 МЈЕРИТЕЉ ВРЕМЕНА И ЗАПИСНИЧАР
18:1 Начелно, мјеритељ времена контролира вријеме игре и тиме-оут. Углавном само он може прекинути утакмицу када би то било потребно. Исто тако, записничар има главну одговорност за унос података у записник и биљежење згодитака, за улазак играча који допуњавају момчад, те за улазак играча без права судјеловања. Друга задужења, као што је контрола броја играча и службених особа у простору за замјену, заједничка су одговорност мјеритеља времена и записничара.
И записничар и мјеритељ времена подржавају суце у надзирању замјена (17:6, 17:11).
Такођер, види Објашњење бр.8 гледе исправних поступака за интервенцију мјеритеља времена/ записничара у испуњењу неких од горе наведених одговорности.
Коментар:
Тијеком првенстава ИХФ-а, континенталних и националних првенстава обавезе се могу расподијелити на други начин.
18:2 Ако не постоји семафор, мјеритељ времена обавјештава одговорну службену особу сваке момчади колико је времена прошло и колико је преостало, посебице након тиме-оута.
Ако не постоји семафор с аутоматским завршним сигналом, мјеритељ времена објављује јасним сигналом полувријеме и завршетак утакмице (види правило 2:9).
Када је играч искључен на временску казну, записничар то потврђује играчу показивањем картона. Картон с бројком <1> указује на прво искључење на временску казну, а картон с бројком <2> указује на друго искључење играча.
Јединствени судачки знаци
1. Показивањем једног или два прста суци показују додјељује ли се 1 или 2 бода за постигнути згодитак (правило 9, 14:4, објашњење 1). При додјели два бода, судац још додатно назначује бодовање пуним окомити њихањем руке.
2. Јединствени судачки знак бр.14; судац указује на прекршај правила и показује играча који је починио прекршај.
Искључење на временску казну показује се савијањем једне руке у лакту, а другом се ту руку ухвати за зглоб.
3. Судац користи црвени картон како би указао на дисквалификацију.
4. Записничар потврђује дисквалификацију подизањем црвеног картона у зрак.
5. При досуђивању слободног бацања или убацивања, суци морају одмах показати смјер бацања које слиједи (знаци 7 или 9).
6. Након тога показује се одговарајући обавезни знак (знаци) како би се указало на било какву особну казну (знаци 13-15).
7. Уколико би било корисно објаснити разлог за досуђивање слободног ударца или шестерца, показује се један од знакова 1-6 и 11, ради бољег објашњења. (Међутим, знак бр.11 увијек се додјељује у ситуацијама када одлуци о слободном бацању због пасивне игре није претходио знак бр.18).
8. Знаци 12, 16 и 17 обавезни су у ситуацијама када се примјењују. Знаци 8, 10 и 18 користе се ако се процијени да је то потребно.

Попис јединствених судачких знакова:

1. Преступање вратаревог простора
2. Грешка вођења лопте
3. Грешке у корацима и времену
4. Обухваћање, чврсто држање или гурање
5. Ударање
6. Прекршај у нападу
7. Убацивање
8. Избацивање
9. Смјер слободног бацања
10. Непридржавање одстојања од 1 метра
11. Пасивна игра
12.1 Један бод
12.2 Два бода
13. Дисквалификација (црвени картон).
14. Искључење на временску казну
15. Искључење до краја игре
16. Привремени прекид игре (тиме-оут)
17. Дозвола за улазак двију особа (с правом судјеловања) на игралиште тијеком прекида времена игре
18. Упозорење на пасивну игру

Novosti

Кадетско ЕП на песку: Ракоњац и Михаиловић-Жигић у Црној Гори

Европско првенство на песку за кадете и кадеткиње (узраст до 16 година) биће одржано од двадесетдеветог јуна до првог јула у Улцињу Црна Гора.

Beach Handball потврђен на програму EUSA

На крају финалног викенда мушког Европском првенства EHF EURO 2018 у Хрватској, Европска рукометна федерација (EHF) и Европска  универзитетска спортска асоцијација (EUSA) потписали су продужетак свог постојећег споразума, који ће рукомет на песку додати у спортски програм од 2019. године.

ОРС Бачка Паланка

Лазар Мишков 

Жарка Зрењанина 43
21400 Бачка Паланка
Србија
Тел: +381 64 61 69 346
Факс: +381 21 752 200
E-mail: orsbap@gmail.com
Website: http://www.orsbap.com

ОРЦ Бачка Паланка

Лазар Мишков 

Жарка Зрењанина 43
21400 Бачка Паланка
Србија
Тел: +381 64 61 69 346
Факс: +381 21 752 200
E-mail: orsbap@gmail.com
Website: http://www.ebt.orsbap.com

Facebook